Hạt nhựa màu cam ACHAU-M-010
Hạt nhựa màu cam ACHAU-M-010

Mã sản phẩm: ACHAU-M-010 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  cam ACHAU-M-010 Orange là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo màu  CAM  cho

Hạt nhựa màu vàng ACHAU-M-011
Hạt nhựa màu vàng ACHAU-M-011

Mã sản phẩm: ACHAU-M-011 Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  vàng ACHAU-M-011 Yellow là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo màu  VÀNG

Hạt nhựa màu xanh dương ACHAU-M-012
Hạt nhựa màu xanh dương ACHAU-M-012

Mã sản phẩm: ACHAU-M-012 Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  xanh dương ACHAU-M-012 Blue là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo màu 

Hạt nhựa màu xanh lá đậm ACHAU-M-013
Hạt nhựa màu xanh lá đậm ACHAU-M-013

Mã sản phẩm: ACHAU-M-013 Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  xanh lá đậm ACHAU-M-013 Deep Green là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo

Hạt nhựa màu hồng ACHAU-M-014
Hạt nhựa màu hồng ACHAU-M-014

Mã sản phẩm: ACHAU-M-014 Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  hồng ACHAU-M-014 Pink là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo màu  HỒNG

Hạt nhựa màu xám ACHAU-M-015
Hạt nhựa màu xám ACHAU-M-015

Mã sản phẩm: ACHAU-M-015 Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  xám ACHAU-M-015 Grey là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo màu  XÁM

Hạt nhựa màu xanh lá cây ACHAU-M-017
Hạt nhựa màu xanh lá cây ACHAU-M-017

Mã sản phẩm: ACHAU-M-017 Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  xanh lá cây ACHAU-M-017 là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo màu  XANH LÁ

Hạt nhựa màu xanh đậm ACHAU-M-018
Hạt nhựa màu xanh đậm ACHAU-M-018

Mã sản phẩm: ACHAU-M-018 Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  xanh đậm ACHAU-M-018 là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo màu  XANH ĐẬM

Hạt nhựa màu đen ACHAU-M-019
Hạt nhựa màu đen ACHAU-M-019

Mã sản phẩm: ACHAU-M-019 Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Hạt nhựa màu  đen ACHAU-M-019 là hạt màu cô đặc được sử dụng như một phụ gia tạo màu cho nhựa Nó có tác dụng tạo màu  ĐEN  cho sản


Description

Contact

Á Châu Plastic
134 Man Thiện, KP5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
+84837309238
+84937941239​