Hạt nhựa nguyên sinh PP ACHAU-PO-001 Aug 25
2016
Hạt nhựa nguyên sinh PP ACHAU-PO-001

Á Châu Plastic - Nhập khẩu và cung cấp hạt nhựa nguyên sinh PP , LDPE, LLDPE, HDPE với giá tốt tại thị trường Việt Nam

Hạt nhựa nguyên sinh HDPE ACHAU-PO-002 Aug 25
2016
Hạt nhựa nguyên sinh HDPE ACHAU-PO-002

Á Châu Plastic - Nhập khẩu và cung cấp hạt nhựa nguyên sinh PP , LDPE, LLDPE, HDPE với giá tốt tại thị trường Việt Nam

Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE ACHAU-PO-003 Aug 25
2016
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE ACHAU-PO-003

Á Châu Plastic - Nhập khẩu và cung cấp hạt nhựa nguyên sinh PP , LDPE, LLDPE, HDPE với giá tốt tại thị trường Việt Nam

Hạt nhựa nguyên sinh LDPE ACHAU-PO-004 Aug 25
2016
Hạt nhựa nguyên sinh LDPE ACHAU-PO-004

Á Châu Plastic - Nhập khẩu và cung cấp hạt nhựa nguyên sinh PP , LDPE, LLDPE, HDPE với giá tốt tại thị trường Việt Nam

Hạt nhựa nguyên sinh ABS ACHAU-PO-005 Aug 25
2016
Hạt nhựa nguyên sinh ABS ACHAU-PO-005

Á Châu Plastic - Nhập khẩu và cung cấp hạt nhựa nguyên sinh ABS, PP , LDPE, LLDPE, HDPE với giá tốt tại thị trường Việt Nam

Hạt nhựa nguyên sinh HIPS ACHAU-PO-006 Aug 25
2016
Hạt nhựa nguyên sinh HIPS ACHAU-PO-006

Á Châu Plastic - Nhập khẩu và cung cấp hạt nhựa nguyên sinh HIPs, PP , LDPE, LLDPE, HDPE với giá tốt tại thị trường Việt Nam

Hạt nhựa nguyên sinh GPPS ACHAU-PO-007 Aug 25
2016
Hạt nhựa nguyên sinh GPPS ACHAU-PO-007

Á Châu Plastic - Nhập khẩu và cung cấp hạt nhựa nguyên sinh PP , LDPE, LLDPE, HDPE với giá tốt tại thị trường Việt Nam

Hạt nhựa nguyên sinh POM ACHAU-PO-008 Aug 25
2016
Hạt nhựa nguyên sinh POM ACHAU-PO-008

Á Châu Plastic - Nhập khẩu và cung cấp hạt nhựa nguyên sinh PP , LDPE, LLDPE, HDPE với giá tốt tại thị trường Việt Nam


Description

Contact

Á Châu Plastic
134 Man Thiện, KP5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
02837309238
0903372588
0937941239​