Hạt nhựa màu xanh lá cây ACHAU-M-007
Hạt nhựa màu xanh lá cây ACHAU-M-007

Hạt nhựa màu xanh lá cây ACHAU-M-007 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu đỏ đậm ACHAU-M-008
Hạt nhựa màu đỏ đậm ACHAU-M-008

Hạt nhựa màu đỏ đậm ACHAU-M-008 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu đỏ tươi ACHAU-M-009
Hạt nhựa màu đỏ tươi ACHAU-M-009

Hạt nhựa màu đỏ tươi ACHAU-M-009được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu cam ACHAU-M-010
Hạt nhựa màu cam ACHAU-M-010

Hạt nhựa màu cam ACHAU-M-010 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu vàng ACHAU-M-011
Hạt nhựa màu vàng ACHAU-M-011

Hạt nhựa màu vàng ACHAU-M-011 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xanh dương ACHAU-M-012
Hạt nhựa màu xanh dương ACHAU-M-012

Hạt nhựa màu xanh dương ACHAU-M-012 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xanh lá đậm ACHAU-M-013
Hạt nhựa màu xanh lá đậm ACHAU-M-013

Hạt nhựa màu xanh lá đậm ACHAU-M-013 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu hồng ACHAU-M-014
Hạt nhựa màu hồng ACHAU-M-014

Hạt nhựa màu hồng ACHAU-M-014 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xám ACHAU-M-015
Hạt nhựa màu xám ACHAU-M-015

Hạt nhựa màu xám ACHAU-M-015 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa


Description

Contact

Á Châu Plastic
134 Man Thiện, KP5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
02837309238
0903372588
0937941239​