Hạt nhựa màu cam ACHAU-M-010 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu cam ACHAU-M-010

Hạt nhựa màu cam ACHAU-M-010 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu vàng ACHAU-M-011 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu vàng ACHAU-M-011

Hạt nhựa màu vàng ACHAU-M-011 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xanh dương ACHAU-M-012 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu xanh dương ACHAU-M-012

Hạt nhựa màu xanh dương ACHAU-M-012 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xanh lá đậm ACHAU-M-013 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu xanh lá đậm ACHAU-M-013

Hạt nhựa màu xanh lá đậm ACHAU-M-013 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu hồng ACHAU-M-014 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu hồng ACHAU-M-014

Hạt nhựa màu hồng ACHAU-M-014 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xám ACHAU-M-015 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu xám ACHAU-M-015

Hạt nhựa màu xám ACHAU-M-015 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xanh lá cây ACHAU-M-017 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu xanh lá cây ACHAU-M-017

Hạt nhựa màu xanh lá cây ACHAU-M-017 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xanh đậm ACHAU-M-018 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu xanh đậm ACHAU-M-018

Hạt nhựa màu xanh đậm ACHAU-M-018 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu đen ACHAU-M-019 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu đen ACHAU-M-019

Hạt nhựa màu đen ACHAU-M-019 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu vàng sáng ACHAU-M-020 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu vàng sáng ACHAU-M-020

Hạt nhựa màu vàng sáng ACHAU-M-020 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu đỏ ACHAU-M-021 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu đỏ ACHAU-M-021

Hạt nhựa màu đỏ ACHAU-M-021 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu xanh lá nhạt ACHAU-M-022 Aug 24
2016
Hạt nhựa màu xanh lá nhạt ACHAU-M-022

Hạt nhựa màu xanh lá nhạt ACHAU-M-022 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa


Description

Contact

Á Châu Plastic
134 Man Thiện, KP5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
02837309238
0903372588
0937941239​