Bột màu dạ quang các loại ACHAU-P-025 Aug 25
2016
Bột màu dạ quang các loại ACHAU-P-025

Bột màu dạ quang ACHAU-P-025 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về bột màu và phụ gia ngành nhựa

Bột màu nâu đất ACHAU-P-026 Aug 25
2016
Bột màu nâu đất ACHAU-P-026

Bột màu nâu đất ACHAU-P-026 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về bột màu và phụ gia ngành nhựa

Bột màu tím nhạt ACHAU-P-024 Aug 25
2016
Bột màu tím nhạt ACHAU-P-024

Bột màu tím nhạt ACHAU-P-024 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về bột màu và phụ gia ngành nhựa

Bột màu sản xuất nhựa ACHAU-P-027 Aug 25
2016
Bột màu sản xuất nhựa ACHAU-P-027

Bột màu sản xuất nhựa ACHAU-P-028 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về bột màu và phụ gia ngành nhựa

Bột màu xanh lá cây ACHAU-P-028 Aug 25
2016
Bột màu xanh lá cây ACHAU-P-028

Bột màu xanh lá cây ACHAU-P-028 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại - Á Châu công ty hàng đầu chuyên về bột màu và phụ gia ngành nhựa


Description

Contact

Á Châu Plastic
134 Man Thiện, KP5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
02837309238
0903372588
0937941239​