Bột màu sản phẩm nhựa ACHAU-P-010
Bột màu sản phẩm nhựa ACHAU-P-010

Mã sản phẩm: ACHAU-P-010 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như

Bột màu xanh dương ACHAU-P-011
Bột màu xanh dương ACHAU-P-011

Mã sản phẩm: ACHAU-P-011 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như

Bột màu vàng ACHAU-P-012
Bột màu vàng ACHAU-P-012

Mã sản phẩm: ACHAU-P-012 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như

Bột màu đỏ ACHAU-P-013
Bột màu đỏ ACHAU-P-013

Mã sản phẩm: ACHAU-P-013 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như

Bột màu huỳnh quang ACHAU-P-014
Bột màu huỳnh quang ACHAU-P-014

Mã sản phẩm: ACHAU-P-014 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như

Bột màu hồng phấn ACHAU-P-015
Bột màu hồng phấn ACHAU-P-015

Mã sản phẩm: ACHAU-P-015 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như

Bột màu xanh nước biển ACHAU-P-016
Bột màu xanh nước biển ACHAU-P-016

Mã sản phẩm: ACHAU-P-016 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như

Bột màu ACHAU-P-017
Bột màu ACHAU-P-017

Mã sản phẩm: ACHAU-P-017 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như

Bột màu theo yêu cầu ACHAU-P-018
Bột màu theo yêu cầu ACHAU-P-018

Mã sản phẩm: ACHAU-P-018 Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam Chuyên cung cấp  bột màu  và  phụ gia trong ngành nhựa . Các sản phẩm, nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập được sản xuất và nhập khẩu từ các nước như


Description

Contact

Á Châu Plastic
134 Man Thiện, KP5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
+84837309238
+84937941239​